• NEWS UPDATE

 >返回

2020-01-14
港島西區小學學界奪四冠
由本社創辦人劉必勝教練總監帶領下
聖若瑟小學
嘉諾撒聖心學校私立部
分別奪得港島西區小學校際乒乓球比賽
男子及女子,甲組及乙組共四個冠軍
(排名不分先後)