• NEWS UPDATE

 >返回

2019-01-25
港島西區男團甲組和乙組雙冠軍
恭喜 聖若瑟小學 奪得港島西區
2018~2019年度小學校際乒乓球比賽
男子團體甲組和乙組雙冠軍